كارهاي انجام شده در پروژه‌های فوق‌الذكر كه توسط شركت سومه اجرا شده است:
 • كارهای ساختمانی، سازه و تأسيسات برق و مكانيك و الكترونيك و نصب و راه‌اندازی ماشين‌آلات صنعتی و پروژه‌های شيميايی و نفتی، رنگ، رزين و رنگرزی
   
 • اجرای سازه‌های فلزی و بتونی صنعتی و مسكونی با استفاده از جوشكاران مورد تأييد انجمن جوش و بازرسی جوشكاران تحت ليسانس جوش آلمان
   
 • كارهای سيويل و آماده‌سازی شهرك‌ها با استفاده از، Vibration float Micropieling و ايجاد جاده‌های دسترسی و حصاركشی هوشمند
   
 • كارهای ساختمانی و تأسيساتی شبكه‌های تأسيسات آب، فاضلاب، نفت، گاز، گاز مايع در شبكه‌های شهری Utilities و داخلی و ساخت و نصب تانكهای ذخيره گاز و Vapriser ها و تانكهای ذخيره آب و مواد با ظرفيت‌های بالا و تانكهای Stainles Steel و شبكه‌های آب HDPE ، MDPE
   
 • اجرای ساختمانهای مسكونی و صنعتی بلندمرتبه با سيستم‌های سازه‌ای مختلف
   
 • اجرای كارهای ساختمانی و تأسيساتی سازه‌های آبی و فاضلاب و نصب سيستم‌های كنترل‌كننده از راه دور
 
 • طرح و اجرای كارهای ساختمانی كارخانجات با توجه به ترتيب نصب ماشين‌آلات و تعميرات و نگهداری بعد از راه‌اندازی و راهبری آن‌ها بعد از راه‌اندازی و ساخت ساختمان‌های اداری، رفاهی و آمفی تئاترها
   
 • طرح و اجرا و راه‌اندازی سيستم‌های حرارتی و برودتی، ايرواشرها ، ابزوربشن چيلرها (Absorbtion chiller)، هواسازها، چيلرهای ضربه‌ای، توربين و برج خنك‌كننده با سيستم‌های كنترل‌كننده هوشمند و ثابت
   
 • طرح و اجرا شبكه‌های برق فشار ضعيف، فشار متوسط، فشار قوی و سيستم‌های كنترل از راه دور
   
 • طرح و اجرا سيستم‌های ايمنی آتش‌نشانی (اعلام اطفاء حريق) هوشمند و تانك‌های ذخيره آب و نصب تانك‌های ذخيره گاز SF200 و CO2 و N2 و CO
   
 • طرح و اجرای BMD ، IBMS ، Access System در ساختمان‌ها و كنترل از راه دور هوشمند برای آبياری قطره‌ای، صرفه‌جويی در برق و سوخت و كنترل تصويری آن‌ها از طريق اينترنت و حفاظت و حراست و راهبری ساختمان‌ها از راه دور
   
 • طرح و اجرای تجهيزات آزمايشگاهی و آشپزخانه‌های صنعتی و رختشويخانه‌ها
   
 • اجرای سلوهای بتن آرمه و ساخت و نصب تأسيسات مربوطه با ظرفيت 100هزار تن
   
 • طرح و اجرای سيستم‌های تصفيه آب و فاضلاب با تكنيك‌های يووی، اسمزی،‌رزينی و آيفون و يونيون و فيلتر شنی براي ورزشگاهها، ساختمان‌های مسكونی و صنايع توليد آب Demiwater با PPM های دقيق
   
 • اجرای شبكه‌های برق فشار قوی و شبكه‌های انتقال نيرو و برق فشار متوسط و ضعيف و پست‌های مربوطه مجهز به سيستم‌های نرم‌افزاری هوشمند و كنترل از راه دور شبكه‌ها و ثبت وضعيت آنها
   
 • نصب مولدهای برق نيروگاهی و سيستم‌های ايمنی و اضطراری UPS و كنترل ولت،‌آمپر و فركانس و ساخت دستگاه فركانس متغير و تبديل برق يك فاز به سه فاز در اماكني كه برق سه فاز ندارند
 
 • طرح و اجرای سيستم‌های مخابراتی، صوتی، تصويری و SMS و ويدئو كنفرانس و سيستم‌هاي بي‌سيم اختصاصي با قابليت وصل به شبكه مخابراتی عمومی
   
 • طرح و اجراي BMS، SMS ، IBMS ، access system از راه دور و قابل بهره‌برداری در يك نرم‌افزار با سيستم انبارداری، حضور و غياب و ... هوشمند كه بطور روزانه گزارش تحليل شده از اوضاع به مدير می دهد
   
 • طرح و اجرای سيستم‌های كنترل از راه دور و ايمنی، حراستی و صرفه‌جويی در انرژی بصورت هوشمند
   
 • طراحی و اجرای سيستم‌های برق كنترل شده برای اطاق‌های حساس و شعب بانك جهت حفاظت دستگاه‌های اداری و كنترل مسايل حراستی و توزيع فنی نور و صدا جهت جلب مشتری و حاضرين
   
 • طراحی و نصب دستگاه‌های SCANER فردی، گروهی و چمدان‌ها و كانتينرها از سه بعد و ضبط تصاوير آن‌ها با استفاده از نرم‌افزار خاص كه تصويرها را تجزيه و تحليل نموده و به مديريت گزارش مي‌دهد


Preloader