فرم همکاری با شرکت سومه


 

در صورت تمایل به همکاری با شرکت سومه می توانید با ارسال مشخصات و رزومه خود از طریق فرم ذیل ما را مطلع کنید.

ارسال درخواست همکاری و استخدام سومه

لطفا نام ونام خانوادگی را وارد نمایید
لطفا شماره تماس را وارد نمایید
فرمت فایل مورد قبول نیست. فرمت‌های قابل پذیرش: jpg, png, gif, flv, mp4, doc, docx, xls, xlsx, ppt, pptxحجم فایل میبایست کمتر از 2 مگابایت باشد.
فرمت فایل مورد قبول نیست. فرمت‌های قابل پذیرش: jpg, png, gif, flv, mp4, doc, docx, xls, xlsx, ppt, pptxحجم فایل میبایست کمتر از 2 مگابایت باشد.
در حال ارسال...ارسال اطلاعات موفقیت آمیز نبود.ارسال اطلاعات موفقیت آمیز بود.

 

Preloader