پروژه ها

تکمیل سالن بوکس و کانال آدم رو مجموعه ورزشی آزادی
تکمیل عملیات باقیمانده سالن بوکس و کانال آدم رو مجموعه ورزشی آزادی
پیست قایقرانی اسلالوم، جایگاه تماشاچیان مجموعه ورز
احداث سازه پیست قایقرانی اسلالوم و جایگاه تماشاچیان مجموعه ورزشی آزادی
تکمیل عملیات ساخت و تعمیرات مجتمع ورزشی میلاد کرج
تکمیل عملیات ساخت و تعمیرات اساسی مجتمع ورزشی میلاد کرج
پارکینگ طبقاتی ساختمان مرکزی شهرداری کرج
تکمیل پارکینگ طبقاتی و کاربری های مکمل ساختمان مرکزی شهرداری کرج
استخر امامزاده محمد اداره اوقاف و امور خیریه استان
عملیات ساختمانی و تاسیساتی، مکانیک وبرق استخر امامزاده محمد اداره اوقاف و امور خیریه استان البرز
طراحی، تهیه و تدارک مصالح و تجهیزات وساخت ساختمانهای بسته بندی و سردخانه مرکزی سرم سازی
استخر آموزشی مجموعه ورزشی آزادی
سرمایه گذاری، طراحی، احداث، بهره برداری و انتقال پروژه بازسازی و تکمیل استخر آموزشی مجموعه ورزشی آزادی
بازسازی مجموعه 5 سالن مجموعه ورزشگاه آزادی
طراحی و اجرای سالن ورزش دانشگاه پیام نور
ترمینال جدید فرودگاه همدان
ترمینال جدید فرودگاه همدان
سالن چند منظوره هندبال دانشگاه تربیت معلم
تکمیل سالن چندمنظوره (هندبال)
عملیات تاسیساتی دانشگاه سهند
عملیات تاسیساتی دانشگاه سهند
شبکه گازرسانی سازمان مدیریت کشور
اجرای شبکه گازرسانی ساختمان سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور
مجموعه فرهنگی، ورزشی قوه قضائیه
Preloader