پروژه ها

مجتمع بیمارستان امام خمینی
مجتمع بیمارستان امام خمینی
اجرای کارهای ساختمانی و تاسیسات برق و مکانیک محوطه و بیمارستانهای مجتمع بیمارستانی امام خمینی(ره)-دانشگاه تهران
بیشتر...
بیمارستان شوروی(میرزاکوچک خان)
بیمارستان شوروی(میرزاکوچک خان)
بازسازی ساختمانی و نوسازی تاسیسات برق و مکانیک و تصفیه آب وموتورخانه بیمارستان شوروی(میرزاکوچک خان)
بیشتر...
Preloader