پروژه ها

بازسازی و ترمیم خطوط انتقال نیرو مجموعه ورزشی آز
بازسازی و ترمیم خطوط انتقال نیرو مجموعه ورزشی آزادی
بیشتر...
بازسازی موتورخانه مرکزی و کانال آدم رو مجموعه ورزش
بازسازی موتورخانه مرکزی و کانال آدم رو مجموعه ورزش
تاسیساتی مجموعه ورزشی آزادی
بیشتر...
عملیات تاسیساتی دانشگاه سهند
عملیات تاسیساتی دانشگاه سهند
عملیات تاسیساتی دانشگاه سهند
بیشتر...
شبکه گازرسانی سازمان مدیریت کشور
شبکه گازرسانی سازمان مدیریت کشور
اجرای شبکه گازرسانی ساختمان سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور
بیشتر...
Preloader