پروژه ها

سایت 6 پارچین
کارهای ساختمانی و تاسیسات سایت 6 پارچین
بیشتر...
کارخانه نساجی قبه
کارخانه نساجی قبه
کارهای ساختمانی و بازسازی و تاسیسات
بیشتر...
برج روزنامه همشهری
برج روزنامه همشهری
ساخت برج 12 طبقه با سطح زیربنایی8000 مترمربع در طول16 ماه
بیشتر...
تکمیل سالن بوکس و کانال آدم رو مجموعه ورزشی آزادی
تکمیل سالن بوکس و کانال آدم رو مجموعه ورزشی آزادی
تکمیل عملیات باقیمانده سالن بوکس و کانال آدم رو مجموعه ورزشی آزادی
بیشتر...
ترمینال جدید فرودگاه همدان
ترمینال جدید فرودگاه همدان
ترمینال جدید فرودگاه همدان
بیشتر...
Preloader