پروژه ها

مجموعه ورزشی دانشگاه تربیت معلم حصارک
ساخت مجموعه ورزشی شامل: زمین فوتبال، سالن استخر سرپوشیده، سونا، جکوزی و سالن چند منظوره سرپوشیده و سالن هندبال و محوطه چندمنظوره و جاده های آسفالت
بازسازی مجموعه 5 سالن مجموعه ورزشگاه آزادی
طراحی و اجرای سالن ورزش دانشگاه پیام نور
سالن چند منظوره هندبال دانشگاه تربیت معلم
تکمیل سالن چندمنظوره (هندبال)
مجموعه فرهنگی، ورزشی قوه قضائیه
Preloader