استخر آموزشی مجموعه ورزشی آزادی

استخر آموزشی مجموعه ورزشی آزادی

سرمایه گذاری، طراحی، احداث، بهره برداری وانتقال پروژه بازسازی و تکمیل استخر آموزشی مجموعه ورزشی آزادی

قرارداد پروژه استخر آموزشی مجموعه ورزشی آزادی در زمستان 1395 و به صورت BOT(سرمایه گذاری) با شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور منعقد گردید.
این استخر که چند سالی بود بصورت تخریب شده در مجموعه عظیم آزادی رها گردیده بود و باتوجه به اینکه بنا جزو یادمان های یگانه ایران می باشد بازسازی و استفاده از آن اهمیت ویژهای دارد که تجربه کاری در زمینه استخر سازی شرکت سومه راواداشت تا درمزایده مربوطه شرکت و پیرو آن برنده مزایده اعلام شود.

 

شرح کلی پروژه
نوع قرارداد:B.O.T
کارفرما:شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی
سرمایه گذار:شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی
مدت قرارداد:

12 ماه 

مکان پروژه:تهران
تاریخ افتتاح پروژه:1396
تاریخ شروع پروژه:1395
تاریخ اتمام پروژه:1396
نوع پروژه:استخر
خلاصه:

طراحی دوباره این پروژه توسط تیم طراحی شرکت سومه انجام گرفت و درتمامی زمینه ها استخر مذکور به روز گردیده وامکانات امروزی شامل معماری داخلی چشم نواز و زیبایی برای آن در نظر گرفته شده است که اجرای آن نیز به سرعت آغاز و در زمستان1396 تکمیل شده است.

پروژه های مرتبط

Preloader