کشف آب سایت خجیر

این شرکت با قبول مسئولیت در ارتفاع های کوههای خجیر، به مطالعه و اکتشاف آب پرداخت و علیرغم نظر کارشناسان زیربط به مقدار قابل قبولی آب در ارتفاعات دست یافت.

شرح کلی پروژه
نوع پروژه:اکتشاف

پروژه های مرتبط

Preloader