مجتمع بیمارستان امام خمینی

مجتمع بیمارستان امام خمینی

اجرای كارهاي ساختمانی و تأسيسات برق و مكانيك محوطه و بيمارستان‌های مجتمع بيمارستانی امام خمينی (ره) تهران – دانشگاه تهران
اين پروژه در سال 1359 شروع و تا سال 1362 به طول انجاميد.
 
شرح کلی پروژه
کارفرما:

دانشگاه تهران

مکان پروژه:تهران
تاریخ شروع پروژه:1359
تاریخ اتمام پروژه:1362
نوع پروژه:بیمارستان - تاسیسات
کشور:ایران
استان:تهران
خلاصه:

اجرای کارهای ساختمانی و تاسیسات برق و مکانیک محوطه و بیمارستانهای مجتمع بیمارستانی امام خمینی(ره)-دانشگاه تهران

از مشخصات بارز اين پروژه اين بود كه بدليل شروع جنگ تحميلي و احتياج مبرم به اين بيمارستان از يكسو و از سوي ديگر فرسودگي بيمارستانها از قبل از انقلاب مسئولين را واداشت تا در ضمن بهره‌برداري با حداكثر ظرفيت ‌بيمارستان‌ها نسبت به بازسازي آنها اقدام نمايند. لذا به موازات استفاده از حداكثر توان بيمارستان‌ها كارهاي زير توسط اين شركت انجام پذيرفت:
 
1-1 : نوسازي مركز بخار بيمارستان كه شامل 7 ديگ بخار عظيم بود و بخشي از آنها بازسازي و بخشي ديگر با ديگ‌هاي بخار نو جايگزين شد و به همين مناسبت عملاً كل LayoutPIPING موتورخانه تغيير كرد و محل استقرار ديگ‌ها دگرگون شد و با زحمات شبانه‌روزي به موازات، توليد بخار اين مركز بكلي تغيير يافته و تبديل به يك موتورخانه مركز بخار جديد با زحمات شبانه‌روزي با 100% ظرفيت كه حدود 70% بيش از قبل بود وارد مدار تأسيسات شد. نكته مهم اين بود كه مجتمع يك لحظه بدون بخار نبود.
 
2-1 : تمامي خطوط انتقال بخار از موتورخانه مركزي به موتورخانه‌هاي فرعي (Heatexchanger)ها نوسازي شد و هيچگاه قطع بخار پيش نيامد چرا كه تمامی قسمت‌ها از بخار استفاده مي‌كردند و نمي‌توانستند با حجم مجروح كه هر روز وارد بيمارستان مي‌شد حتي يك خط از مدار خارج شود.
 
3-1 : شبكه آبياري محوطه كه بيش از دوازده هزار متر طول شبكه ايجاد شد.
4-1 : منابع آب تحت فشار و استخرهاي سرپوشيده زيرزميني ذخيره و بازسازي و نوسازي شد.
5-1 : آشپزخانه مركزي در ضمن پخت غذا هر وعده براي 4000 نفر نوسازي گرديد.
6-1 : رختشويخانه ضمن كار با حداكثر ظرفيت بازسازي شد و يك ساعت هم تعطيل نشد.
7-1 : بازسازي لوله‌هاي آبگرم و سرد و شوفاژ بيمارستان‌ها كه ضمن بهره‌برداري و حضور مجروحين و بيماران كليه تأسيسات آن‌ها و حتي اطاق‌های عمل بازسازی و نوسازی گرديد.
اين پروژه يكي از پروژه‌هاي پرافتخار شركت در پروسه خدمت به جنگ تحميلي بود. 

 

پروژه های مرتبط

Preloader