بازسازی شبکه آب شهرWest Cliff انگلستان

بازسازی شبکه آب شهرWest Cliff انگلستان

این شرکت در سال 1369 مصادف با سال1980 طی یک قرارداد شریک شرکتSeedflo در انگلستان شد که این مشارکت دو سال به طول انجامید که در طول این مدت بسیاری از شبکه‌های آب شرکتThaims water بصورت No dig rehabilitation PE linningنوسازی گردید.

 

شرح کلی پروژه
مکان پروژه:West Cliff انگلستان
تاریخ شروع پروژه:1369
نوع پروژه:تکمیل و بازسازی
خلاصه:

در این روش ابتدا توسط دستگاههای Radiodetectionاز شبکه آب موجود نقشه به روز تهیه می‌شد سپس با دوربین های مخصوصی از داخل لوله ها ویدئو تهیه مي‌شود و مشکلات داخل لوله‌ها روئیت و مرتفع می‌گردیدسپس یک فیلم به ضخامت 16 میلیمتر داخل لوله فرسوده نصب می شد بنابراین لوله جدید پلی اتیلن بدون درز افقی و عمودی می شد و چون جنس لوله جدید PE بود هم در مقابل زلزله مقاوم بود و هم بهداشتی میگردید.
شرکت سومه پس از اجرای چند پروژه که بصورت مشارکت انجام شد ماشین آلات و تکنولوژی را به ایران منتقل نمود که همان كار را در ايران اجرا نمايند.

پروژه های مرتبط

Preloader