روغن بهران_ESSO

روغن بهران_ESSO

 روغن بهران – ESSO
اين شركت در پالايشگاه روغن بهران پيماني را به امضاء رسانيد كه قرار شد اين شركت يك دستگاه اكستراكتر هيتر Extractor با ظرفيت 4 برابر آنچه در پالايشگاه موجود بود طراحي كرده و اجرا نمايد.
شرح کلی پروژه
کارفرما:روغن بهران
مکان پروژه:تهران
تاریخ شروع پروژه:1366
تاریخ اتمام پروژه:1366
نوع پروژه:ماشین آلات
خلاصه:
 بنابراين اين شركت طراحي را شروع و يك Extractor heater با ظرفيت 4 تن در ساعت طراحي و تمام قطعات آن را ساخته و به محل انتقال داده و درجا مونتاژ نمود؛ چرا كه پالايشگاه در حال كار بود و هيچ جائي براي مانور جرثقيل وجود نداشت لذا تمامي دستگاه‌ بصورت دمونتاژ پايكار برده شده و با حفاظت از سانحه آتش‌سوزي و انفجار، قطعات مونتاژ شد و اين برج عظيم راه‌اندازي و بخوبي در خط توليد قرار گرفت. اين عمل يكي از افتخارات شركت سومه مي‌باشد كه توانست با شرايط كار پالايشگاه و با زحمات زياد اين پروژه عظيم را در سال 1366 طراحي و اجرا نمايد.
 

پروژه های مرتبط

Preloader