شرکت پارسیلون_کارخانه تولید نخ نایلون

شرکت پارسیلون_کارخانه تولید نخ نایلون

شرکت پارسیلون_کارخانه تولید نخ نایلون
 
شرکت سومه در کارخانه پارسیلون که یکی از بزرگترین و معتبرترین کارخانجات نخ نایلون جهان است، در قسمت تهویه در زمان اجرای کارخانه بعنوان پیمانکار مشغول به کار شد.
در آن زمان مشاور طرح bayer و مهندسین مشاور بینا بود.
 
شرح کلی پروژه
کارفرما:شرکت پارسیلون
مشاور:

شرکت BAYER - شرکت مهندسین مشاور بینا

مدت قرارداد:

2 ماه

مکان پروژه:خرم آباد
تاریخ شروع پروژه:1366
نوع پروژه:ماشین آلات - تاسیسات
خلاصه:
این شرکت توانست برای اولین بار در ایران چیلرهای ابزوربشن کارخانه را دمونتاژ و از روی آن قطعه سازی کرده و مجددا چیلرها رابازسازی ومورد بهره برداری قرار دهد.
این عمل تا آن زمان درایران اتفاق نیفتاده بود که چیلرهای ابزوربشن بازسازی شوند که این شرکت با ساخت دستگاه Colddrawn, Decoil و مطالعات زیاد توانست اینکار عظیم راانجام و تمامی دستگاههای هواساز ایرواشرها و سیستم هایی که به هوای کنترل شده نیاز داشتند را به مدار بیاورد و کلیه کولینگ تاورها را طراحی واجرا و راه اندازی نماید.
شبکه آتش نشانی کارخانه را اجرا و بسیار دیگر تاسیسات کارخانه را اجرا نماید که همگی جزو کارهای عظیم شرکت در این پروژه می باشد.
از نکات مهم بازسازی چیلرهای جذبی 700 تنی و چیلرهای توربینی 350 تنی کارخانه بدون داشتن دانش فنی تعمیرات آنها بود.
تمامی قطعات داخل چیلر در کارخانه پارسیلون طراحی، ساخت ونصب شد.

پروژه های مرتبط

Preloader