طرح تولید سوخت موشک_ خجیر

در اين طرح اين شركت همراه با يكی از پيمانكاران از كشور چين مسئول انجام بخشی از كارها بود كه در اين طرح تهيه، توليد، توزيع بخار، آب داغ، آبگرم، آب مصرفي و Demiwater، تاسيسات برقی فشار متوسط، فشار ضعيف و تهويه هوا و موتورخانه را اجراء نمود. به جهت خطرناك بودن اين پروژه از درجه اهميت بالايی برخوردار است.  

شرح کلی پروژه
نوع پروژه:تاسیسات

پروژه های مرتبط

Preloader