پتروشیمی بندر امام

این شرکت در سال 1369 طی یک قرارداد جهت تهیه نقشه های به روز از تاسیسات زیرزمینی سایت پتروشیمی ایران و ژاپن، با استفاده از دستگاههای پیشرفته Radiodetection شد.

شرح کلی پروژه
کارفرما:پتروشیمی بندر امام
مکان پروژه:بندر امام
تاریخ شروع پروژه:1369
نوع پروژه:تاسیسات
خلاصه:

 در تعقیب آن و بدين واسطه مسئول تعمیر دستگاههای تهویه مطبوع ساختمانها و اجرای تاسیسات آنها و به همين ترتيب طی قراردادهای مختلفی در کارهای صنعتی و در شهرک بعثت مسئول اجراي تأسیسات شهری غیرصنعتی مانند شبکه PEآب و شبکه فاضلاب و تصفیه خانه فاضلاب شهرک شد.

پروژه های مرتبط

Preloader