کارخانجات قند

 
دردوران جنگ لوله هاي مخصوص براي بازسازي روشفرهاي پخت قند در كارخانه جات قند لازم بود كه در ايران وجود نداشت. لذا شركت سومه دستگاهي ابتكاري ساخت و به مقدار زيادي لوله مورد نظر را با تغيير سايز لوله هاي موجود توليد نموده ودركارخانجات قند قزوين، شيرين ،جوين ،فريمان و... تمامي روشفر ها را بازسازي نموده وآنها مجدداً در خط قرار داد.
شرح کلی پروژه
کارفرما:کارخانجات قند
نوع پروژه:ماشین آلات - تکمیل و بازسازی

پروژه های مرتبط

Preloader