کارخانه شیمی گران

کارخانه شیمی گران

این شرکت طی قراردادی مسئول طراحی و اجرای کارهای ساختمانی و صنعتی در چهارطبقه نصب ماشین آلات در طبقات و تاسیسات برق و مکانیک کارخانه والیوی تورهای کارخانه شد.

شرح کلی پروژه
کارفرما:شیمی گران
مشاور:

مشاور آیگان

مدت قرارداد:

24ماه

نوع پروژه:ماشین آلات - تاسیسات
خلاصه:

سیستمهای کارخانه ای مانند Mixer, Reactor, Heatexchenger  ها توسط شرکت سومه طراحی گردید و وبعداز سفارش ساخت آنها به کشور آلمان و تولیدکنندگان داخلی کلیه ماشین آلات تولید و سیستم های اتصال آنها به یکدیگر و آزمایشگاه توسط این شرکت اجرا و به بهره برداری رسید.
تولید این کارخانه رزین مه مواد اولیه رنگ بود که محصولی در حد استانداردهای بین المللی تولید و توزیع می گردید.

 

پروژه های مرتبط

Preloader