کارخانه کارتن البرز

.شركت سومه طی دو قرارداد يكی قبل از آتش سوزی و يكبار نيز بعد از حادثه آتش سوزی كارخانه كارتن البرز، پيمانكار اجرای كارهای تاسيسات برقی و مكانيكی كارخانه شد.

 

شرح کلی پروژه
کارفرما:کارتن البرز
مکان پروژه:قزوین
نوع پروژه:تاسیسات
خلاصه:

اين كار مشتمل بر اجرای شبكه های آب، شبكه های بخار، گاز شهری، تاسيسات برقی كارخانه، سيستمهای گرمايش سالن‌ها و سيستمهای اعلام و اطفاء حريق البته در قرارداد دوم بوده است

پروژه های مرتبط

Preloader