کارخانه کشمیران

در سال 1360 این شرکت طی یک قرارداد مسئول بازسازی موتورخانه مرکزی کارخانه کشمیران وانجام پروژه بزرگ شهری کارخانه شد که در زمان بسیار کوتاهی هر دو وظیفه بخوبی اجرا و به بهره برداری رسید.

شرح کلی پروژه
کارفرما:کشمیران
تاریخ شروع پروژه:1360
نوع پروژه:تاسیسات - تکمیل و بازسازی

پروژه های مرتبط

Preloader