تکمیل سالن بوکس و کانال آدم رو مجموعه ورزشی آزادی

تکمیل سالن بوکس و کانال آدم رو مجموعه ورزشی آزادی

تکمیل عملیات باقیمانده سالن بوکس و کانال آدم‌رو مجموعه ورزشی آزادی

مجموعه سالن بوکس قهرمانی واقع در ضلع شمالی سالن بسکتبال مجموعه است که فعالیتهای بسیاری در زمینه ابنیه در آنجا انجام گرفته است.

 

شرح کلی پروژه
کارفرما:شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی
کارفرما:شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی
سرمایه گذار:شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی
مشاور:

مشاور ماهر وهمکاران

مدت قرارداد:

24 ماه

مکان پروژه:تهران
تاریخ شروع پروژه:1391
تاریخ اتمام پروژه:1393
نوع پروژه:مجموعه ورزشی - تاسیسات - تکمیل و بازسازی
خلاصه:

اجرای سکوی تماشاچیان، اجرای سازه بالای تراز8 متر و تا زیر سقف سازه فضایی، اجرای کلیه عملیات دیوارچینی در طبقات، اجرای کامل فونداسیون وستونها و کف رینگ بوکس اصلی، اجرای سفت کاری و نازک کاری و تاسیسات برقی و مکانیکی مربوطه در زیرزمین و همکف و همچنین تکمیل باقیمانده سازه بتنی ساختمان از آن جمله است.

پروژه های مرتبط

Preloader