پیست قایقرانی اسلالوم، جایگاه تماشاچیان مجموعه ورز

پیست قایقرانی اسلالوم، جایگاه تماشاچیان مجموعه ورز

احداث سازه پیست قایقرانی اسلالوم و جایگاه تماشاچیان مجموعه ورزشی آزادی
 

پيست قايقراني اسلالوم (رودخانه خروشان) از جمله پروژه هاي تخصصی در زمينه ابنيه مي باشد که در ضلع شرقي درياچه مجموعه ورزشی آزادی واقع است.حجم کل عمليات خاکبرداری آن بالغ بر دويست هزار متر مکعب بوده که در قالب سه بلوک A,Bو C انجام شد.
 

 

شرح کلی پروژه
کارفرما:شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی
سرمایه گذار:شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی
مشاور:

 ماهر و همکاران

مدت قرارداد:

24 ماه

مکان پروژه:تهران
تاریخ شروع پروژه:1391
تاریخ اتمام پروژه:1393
نوع پروژه:ساختمانی - مجموعه ورزشی - تاسیسات
خلاصه:
در بلوک A که مريوط به پسيت تمريني است فونداسيون ، ريشه ديوارها و ستونهاي مربوط به مسيرU شکل حدود 200 متري به طور کامل اجرا گرديد.
بلوک B که مشتمل بر دو حوضچه بود (حوضچه آرامش) علاوه بر خاکبرداري، فونداسيون آن نيز اجرا گرديد.
بلوک C نيز مربوط به پيست اصلي مسابقات است که مانند بلوک اول در مسير U شکل حدود 300 متر بتن فونداسيون ، ريشه ديوارها و ستونهاي آن بطور کامل اجرا گرديد.

پروژه های مرتبط

Preloader