سالن ورزش دانشگاه پیام نور واحد دماوند

طراحی و اجرای سالن ورزش دانشگاه پیام نور

شرح کلی پروژه
کارفرما:دانشگاه پیام نور
مدت قرارداد:

4 ماه

مکان پروژه:دماوند
تاریخ شروع پروژه:1386
شهر:دماوند

پروژه های مرتبط

Preloader