سالن چند منظوره هندبال دانشگاه تربیت معلم

سالن چند منظوره هندبال دانشگاه تربیت معلم


مجموعه  ورزشی در زمینه به مساحت بیش از 15 هکتار بنا شده که شامل زمین فوتبال، سالن استخر سرپوشیده، سونا، جکوزی و سالن چند منظوره سرپوشیده و سالن هندبال و محوطه چندمنظوره و جاده های آسفالت می باشد.
استخر سرپوشیده این مجموعه جزء سه استخر استاندارد ایران بوده که میتوان از آنها برای مسابقات بین المللی و رکوردگیری استفاده نمود که طراحی و نظارت آن توسط شرکت مهندسین مشاور شورا صورت گرفت.

شرح کلی پروژه
کارفرما:دانشگاه تربیت معلم حصارک
مشاور:

مشاور شورا

مدت قرارداد:

14 ماه

مکان پروژه:حصارک
تاریخ شروع پروژه:1383
شهر:کرج

پروژه های مرتبط

Preloader