مجموعه ورزشی دانشگاه تربیت معلم حصارک

مجموعه ورزشی دانشگاه تربیت معلم حصارک

ساخت مجموعه ورزشی شامل:  زمین فوتبال، سالن استخر سرپوشیده، سونا، جکوزی و سالن چند منظوره سرپوشیده و سالن هندبال و محوطه چندمنظوره و جاده های آسفالت
مجموعه  ورزشی در زمینه به مساحت بیش از 15 هکتار بنا شده که شامل زمین فوتبال، سالن استخر سرپوشیده، سونا، جکوزی و سالن چند منظوره سرپوشیده و سالن هندبال و محوطه چندمنظوره و جاده های آسفالت می باشد.
استخر سرپوشیده این مجموعه جزء سه استخر استاندارد ایران بوده که میتوان از آنها برای مسابقات بین المللی و رکوردگیری استفاده نمود که طراحی و نظارت آن توسط شرکت مهندسین مشاور شورا صورت گرفت.

شرح کلی پروژه
کارفرما:دانشگاه تربیت معلم حصارک
مشاور:

مشاور شورا

مدت قرارداد:

18 ماه

مکان پروژه:حصارک
تاریخ شروع پروژه:1381
شهر:کرج

پروژه های مرتبط

Preloader