پالایشگاه گاز کنگان

پالایشگاه گاز کنگان

شرکت سومه در سال 1369 مسئول بررسی تامین آب پالایشگاه کنگان شد که به دلیل اینکه کارخانه از محل 8 حلقه چاه عمیق که در فاصله های متفاوتی نسبت به سایت قرار داشتند و همگی لوله ها بواسطه اسیدیته آب چاهها به شدت خورده و فرسوده شده بود راهکارهای مختلفی را بررسی و طی یک کنفرانس برای مدیران وقت پالایشگاه راه حل های خود را که با تکنولوژی روز دنیا امکانپذیر بود، با معرفی Rahabilitation of pipe with PE linning به انجام رسانید.

 

شرح کلی پروژه
کارفرما:پالایشگاه کنگان
تاریخ شروع پروژه:1369
نوع پروژه:پالایشگاه و پتروشیمی - تاسیسات

پروژه های مرتبط

Preloader