سرم سازی رازی

طراحی، تهیه و تدارک مصالح و تجهیزات و ساخت ساختمانهای بسته بندی و سردخانه مرکزی سرم سازی

این پروژه در قالب قرارداد بصورت EPC و مشتمل بر سه قسمت ساخت ساختمان های بسته بندی، سردخانه مرکزی و بازسازی ساختمان های واکسن های ویروسی دام است.
مساحت تقریبی حدود4500مترمربع که کارگاه در شهریور1395 در محل موسسه سرم سازی رازی واقع در حصارک کرج تحویل این شرکت شد.

از مهمترین موارداین پروژه که با توجه به نام پروژه بارز می باشد ساخت فضاها بصورت کلین روم است که در کشور سابقه ای نه چندان طولانی داشته و شرکت هایی که در این زمینه فعالیت داشته اند بسیار محدود بودند.
پروژه در زمستان 1396 به بهره برداری رسید.

 

شرح کلی پروژه
مکان پروژه:حصارک
کارفرما:شهرداری کرج
نوع قرارداد:E.P.C
مدت قرارداد:

24 ماه

تاریخ افتتاح پروژه:1396
تاریخ شروع پروژه:1395
تاریخ اتمام پروژه:1396
نوع پروژه:ساختمانی
خلاصه:
 
اين پروژه در قالب قرارداد به صورت (EPC) و مشتمل بر سه قسمت ساخت ساختمان هاي بسته بندي، سردخانه مرکزي و بازسازي ساختمان هاي واکسن هاي ويروسي دام (آبله) مي باشد.
مساحت تقريبي حدود 4500 مترمربع که کارگاه در تاريخ 95/06/16 در محل موسسه سرم سازي رازي واقع در حصارک کرج تحويل اين شرکت گرديد. 
از مهمترين موارد اين پروژه که با توجه به نام پروژه بارز مي باشد، ساخت فضاها به صورت کلين روم مي باشد که در کشور سابقه اي نه چندان طولاني داشته و شرکت هايي که در اين زمينه فعاليت داشته اند بسيار محدود و انگشت شمار مي باشد.  با دانش به روز و تلاش بي وقفه پرسنل و مديريت اين شرکت در اين زمينه نيز سربلند بود و طبق برنامه زمان بندی پروژه زمستان سال 96 به بهره برداری رسيد.
نوع کارخانه:داروسازی

پروژه های مرتبط

Preloader