کارخانه نخ پیچ

کارخانه نخ پیچ

کارخانه نخ پیچ یکی از کارخانجات فرسوده تولید قرقره در سال 1362 ایران بود.
این شرکت طی یک پیمان مسئول بازسازی ونوسازی تاسیسات کارخانه شد که در زمان کوتاهی(حدود یکسال) موتورخانه، رنگرزی، سیستم برق رسانی کارخانه را به روز نمود و کارخانه را نوسازی کرد که پس از این سرمایه گذاری هم از نظر مقدار، محصول کارخانه بالا رفت و هم از نظر کیفیت رتبه دوم در ایران شد.

 

شرح کلی پروژه
مکان پروژه:تهران
کارفرما:کارخانه نخ پیچ
مدت قرارداد:

چهار ماه

تاریخ اتمام پروژه:1362
نوع پروژه:کارخانه - تکمیل و بازسازی
خلاصه:

در این کارخانه، حساسیت سالن رنگرزی و قرقره پیچی بسیار اهمیت داشت که با سیستم کنترل مدرن شرکت سومه توانست کنترل رطوبت و دما و کیفیت آب را کنترل نموده و کیفیت را بهبود ببخشد.

نوع کارخانه:ریسندگی

پروژه های مرتبط

Preloader