کارخانه کاشی و سرامیک الوند

کارخانه کاشی و سرامیک الوند

طراحی سیستم شبکه توزیع گاز طبیعی ایستگاه مرکزی گاز و راه اندازی خط پخت سرامیک

شرح کلی پروژه
مکان پروژه:قزوین
کارفرما:کاشی و سرامیک الوند
کارفرما:کاشی و سرامیک الوند
مشاور:

شرکت سومه

مدت قرارداد:

60 ماه

تاریخ شروع پروژه:1365
نوع پروژه:ماشین آلات - تاسیسات
استان:البرز
خلاصه:

این پروژه شامل طراحی واجرای شبکه گاز مایع و طبیعی کارخانه کاشی وسرامیک الوند بوده است.
کارخانه کاشی و سرامیک الوند یک یاز عظیمترین کارخانجات تولید کاشی و سرامیک درایران است.
این پروژه چه از لحاظ اهمیت و چه به لحاظ کیفیت یکی از مهمترین شبکه های گاز شهر البرز بود، که شرکت توانست ظرف مدت کوتاهی این شبکه عظیم را طراحی واجرا نموده وخط پخت
کارخانه راراه اندازی نماید.

نوع کارخانه:مصالح ساختمانی

پروژه های مرتبط

Preloader